Spiknutí proti Církvi - Maurice Pinay

Z monumentálního díla Maurice Pinaye (jezuita vl. jménem Sáenz y Arriaga) o pradávném boji talmudského židovstva proti katolické Církvi i křesťanské společnosti vůbec se čtenář dozví, co je pravým (a pečlivě skrývaným) cílem tzv. křesťansko-židovského dialogu a smíření, konečně také pozná zednářskou propagandou zamlčovanou pravdu o účelu a činnosti církevní inkvizice („Židé udělali z falšování dějin velké – a možná že hlavní – tajemství svých úspěchů“), zjistí, proč byla II. vatikánským koncilem (1963-1965) odstraněna skutečná mše svatá a nahrazena protestanským shromážděním, dozví se o příčině neuhasitelné nenávisti Židů vůči všemu nežidovskému a křesťanskému zvlášť, a dočte se zde mnoho dalších, do té doby asi netušených, ba šokujících poznatků.

PřílohaVelikost
Spiknuti_proti_Cirkvi-Pinay.pdf2.65 MB