Temno v církvi

Židovský časopis „Freiheit“ v New Yorku 10. ledna 1927 napsal: „Podle židovského náboženství je papež nepřítelem židovského národa už jenom tím, že je papež. Židovstvo je zásadním odpůrcem křesťanstva obecně i katolické církve“ (P. Loyer, „Revue internationale des sociétés secrètes“, Paříž, 13. dubna 1930, str. 352; ital. překl.). Toto vzácné přiznání je v anonymním francouzském díle „L’Église éclipsée“ o temnu v současné pokoncilní církvi doloženo tak důkladně a nezvratně, že o působení jistých sil židovstva na infiltraci a následný rozklad Církve Kristovy nelze sebeméně pochybovat. Autor (nebo autoři) tak potřebného díla však současně ukazuje, že ani my nejsme na tomto žalostném stavu bez viny, protože ochotně nasloucháme vábení svůdných talmudských šalmají, a nedbáme Božích zákonů a přikázání. Předkládané dílo nám však také hned říká, co máme dělat na obranu Církve svaté a čeho se naopak za každou cenu vyvarovat.

PřílohaVelikost
Temno_v_Cirkvi.pdf2.61 MB