Treblinka: vyhlazovací nebo tranzitní tábor? - Carlo Mattogno, Jürgen Graf

Přeživší holocaust uvádí, že ve vyhlazovacím táboře Treblinka, umístěném ve východním Polsku, bylo mezi létem 1942 až létem 1943 zavražděno nejméně 700 000 a možná až 3 000 000 lidí, zejména židovského původu. Tvrdí se, že k vraždění byly používány nejrůznější prostředky: Mobilní nebo pevné plynové komory, jedovatý plyn se zpožděným či okamžitým účinkem, nehašené vápno, horká pára, elektrický proud, kulomety, vakuové komory, plynný chlór, cyklon B, výfukové zplodiny z dieselových motorů. Podle svědků byly mrtvoly nakonec páleny na hranicích o velikosti několikapatrového domu, aniž po nich cokoliv zbylo.

V první části knihy je vysvětleno a vystaveno důkladné kritice oficiální vykreslování a popisování tábora Treblinka, a to z hlediska jeho historické geneze, vnitřní logiky a technické proveditelnosti. Výsledek tohoto rozboru je v zásadě ten, že historický obrázek, který je v mnoha evropských zemích stanoven trestním zákonem, je neudržitelný, jelikož se nejedná o nic jiného než o nepřetržitý řetězec absurdit.

Ve druhé části knihy se autoři s pomocí svědeckých výpovědí, dokumentů a forenzních nálezů pokouší určit skutečnou funkci tábora Treblinka. Ve své analýze dochází k závěru, že Treblinka byla tranzitní tábor, kterým procházeli Židé z Varšavy a dalších oblastí na cestě buď na okupovaná sovětská území na východě, nebo do Majdanku a ostatních pracovních táborů v oblastech jižně od Treblinky.

PřílohaVelikost
Treblinka_vyhlazovaci_nebo_tranzitni_tabor-Graf-Mattogno.pdf4.39 MB