Přednášky o holocaustu - Germar Rudolf

Se vstupem do druhého desetiletí nového tisíciletí má holocaust stále zásadní význam. Sotva uplyne den, abychom neslyšeli další zprávu o přeživším, starém nacistickém dozorci, novém filmu, čerstvých žádostech o odškodné, nutnosti dalších „zákonů proti nenávisti“ nebo o bezprostřední hrozbě „dalšího holocaustu“. Také má přímý dopad na mezinárodní dění: díky silné mezinárodní židovské lobby v kombinaci se západním kultem viny za události, k nimž údajně došlo před 65 lety, Izraeli prochází zločiny proti lidskosti v Gaze i ve zbytku Palestiny. To zase vyvolává hněv muslimského světa, živící globální „válku proti terorismu“. A stín holocaustu nás tlačí stále blíž k vojenské konfrontaci s Íránem, jehož jediným „zločinem“ je odpor vůči americkému imperiálnímu avanturismu na Středním východě, neochota sklonit se před diktátem Izraele – a ochota zpochybňovat standardní verzi holocaustu.

Potom tedy nepřekvapí, že bychom měli být svědky sílícího přezkoumávání, zpochybňování a snad i přepisování tradiční verze této události. To je proces revizionizmu, akceptovaná a naprosto normální součást jakéhokoliv historického bádání. Na rozdíl od jiných oblastí výzkumu je však revizionizmus holocaustu pro mocné krajně nežádoucí. Pravda je taková, že se moc židovské lobby i legitimita státu Izrael do značné míry odvíjí od tradiční verze holocaustu. Proto ji Izrael i jeho stoupenci po celém světě zuřivě brání. Revizionisté představují hrozbu, protože odhalováním mnoha slabých stránek ortodoxní verze odhalují i cenzuru, pokrytectví a naprostou prohnilost systému. Přitom dělají velkou službu lidem po celém světě, kteří chtějí žít bez útlaku židovsko-americko-izraelské mocenské struktury.

O důležitosti revizionizmu holocaustu tedy nemůže být pochyb. Ortodoxní historici, postrádající silné protiargumenty, se často uchylují k pohrdavým osobním útokům a nadávkám; označují revizionisty za „popírače holocaustu“, což má naznačovat, že přece nikdo se zdravým rozumem nemůže pochybovat, že „holocaust byl“. Takové tvrzení samozřejmě závisí na tom, jak se holocaust definuje.

Revizionisté v podstatě „popírají“ pouze dva aspekty holocaustu: používání plynových komor k vraždění Židů a celkový počet 6 milionů mrtvých Židů. Uznávají, že nacisté zabili nebo že zemřely statisíce Židů, většinou na nemoci (především tyfus) a v důsledku vyčerpání nebo jiného strádání. Mnozí Židé kladli odpor německé armádě nebo proti ní aktivně bojovali, načež byli zastřeleni jako nepřátelé státu – to je tragický konec běžný ve všech válkách. A tisíce nevinných Židů byly deportovány z Říše, jež chtěla společnost bez jejich vlivu. Nicméně masová vražda statisíců v plynových komorách – někde kyanidem, někde oxidem uhelnatým – a následná likvidace mrtvol bez zanechání jakýchkoliv stop je podle revizionistů fyzicky nemožná. Takže „popírají“, že by se něco takového stalo udávaným způsobem.

Revizionizmus je natolik silný, že proti němu musí neustále bojovat židovské skupiny po celém světě. Podle CNN (15. června 2010) se na výroční konferenci v Yad Vashem, předním izraelském centru pro výzkum holocaustu, „velká část času věnovala vypořádání s problémem popírání a bagatelizování holocaustu“. Přední katolíci jako biskup Richard Williamson, kteří zpochybňují historku o plynových komorách, na sebe přivolávají hněv samotného papeže: Nechť je šoa pro všechny varováním před zapomnětlivostí, popíráním či redukcionismem... (papež Benedikt XVI., 2009). Papežův mluvčí dodal, že popírat holocaust znamená popírat „nejevidentnější projev zla“, což je podle něj „očividná chyba“ (Wooden, 2009). Potřebu vyjádřit se k revizionizmu cítil i prezident Obama. Ve slavném káhirském projevu z června 2009 prohlásil, že „bylo zabito šest milionů Židů... Popírání této skutečnosti je neopodstatněné, ignorantské a nenávistné.“ Jistě – Obama, stejně jako všichni důležití politici ve Washingtonu, dostal většinu prostředků na volební kampaň od židovské lobby.

Revizionizmus však postupuje kupředu i navzdory podobným plivancům. Tato kniha zachycuje jeho nejnovější vývojové trendy a představuje vynikající úvod do tématu. Jejím autorem je přední revizionista Germar Rudolf, jenž do tohoto tématu – až přespříliš často plného polemik, banálních tvrzení a spekulací – vnáší jasné, vědecké uvažování. Výzkum a analýzy Germara Rudolfa, Carla Mattogna, Jürgena Grafa, Roberta Faurissona, Arthura Butze, Fritze Berga i nováčků jako Thomas Kues jsou hybnou silou tohoto malého, ale mocného hnutí.

Těm, kteří revizionizmus neznají nebo jsou prostě jen zvědaví, čemu že se to věnuje tak velká pozornost, tato kniha nabízí nejlepší možný úvod do tématu. Nepřijímejte mediální verzi událostí; čtěte a udělejte si názor sami.

Thomas Dalton

PřílohaVelikost
Prednasky_o_holocaustu-Germar_Rudolf.pdf20.95 MB