O nás

Národně vzdělávací institut byl založen dne 13.9.2004 v Praze lidmi znepokojenými stavem svobody projevu v naší zemi a jednostrannou, zaujatou a účelovou interpretací historických i současných událostí, jak je podávají politicky korektní masmédia, učebnice, zájmové skupiny a političtí loutkáři stojící za oponou všeho dění.

Jsme nezávislou institucí bez jakýchkoliv politických či obdobných ambicí; uskupením osob různého vyznání, profesí a politických názorů. Projekt NVI je financován výhradně z privátních zdrojů.

Naším cílem je přinášet necenzurované informace z řady oblastí a témat, které jsou dnes tabuizovány, nebo dokonce kriminalizovány. Chceme vytvořit obsáhlou online knihovnu literatury, která je pro českého čtenáře dostupná jen těžko, nebo vůbec ne.

Projekt NVI chápeme i jako protest proti totalitním zákonům chránícím některé „svaté pravdy“ a stále sílícím tendencím potlačovat základní lidské právo, totiž právo na svobodné a beztrestné vyjádření názoru, na svobodu slova, psaní a myšlení. Tvrdíme, že jedinou institucí rozhodující o kvalitě či nekvalitě literárního díla je sám čtenář. Každý musí sám svobodně zvolit, co chce číst, a je jedině na něm, jak s předloženými informacemi naloží. Nepotřebujeme, aby nám někdo říkal, jaké informace smíme a nesmíme přijímat, nebo co si o nich máme myslet, neboť toto je pouze věcí naší volby a našeho rozumu.

Pokud se chcete dozvědět i jiné informace než ty oficiální; pokud chcete nahlédnout za bariéry postavené novodobými cenzory snažícími se jednostranně ovládat vaše myšlenky a názory; pokud sdílíte naše přesvědčení, že názor má být předmětem debaty a ne soudního řízení; pokud máte dost předkládání jediných „pravd“ nejrůznějšími "autoritami", pak je tu NVI právě pro vás.

Tento projekt přímo navazuje na činnost NVI, přerušenou v roce 2008.